Publikācijas

Autora publikācijas par pētījumiem tūrisma vietu tirgvedības jomā

Rozīte, M., & Klepers, A. (2011). Out of the Soviet Union: The Re-emergence of Rīga as a Tourist Capital. In Current Issues in Tourism[Iesniegts publicēšanai]

Klepers, A. (2010). Problems of Creating Micro-Clusters in Small-Scale Tourism Destinations. In Potential of Tourism, Uniwersytet Szczecinski: Szczecin; p. 51-61.; ISSN: 1640-6818; ISSN: 1644-0501.

Klepers A., Rozīte M. (2010). Tūrisma vietas un galamērķi, to identificēšana un saistība ar administratīvo teritoriju. LU Raksti, 752. Rīga: Latvijas Universitāte; 268-284. lpp.; ISSN 1407-2157; ISBN 978-9984-45-168-8.

Klepers, A., & Rozīte, M. (2010). Administrative Border as a Challenge in Spatial Aspects of Tourism Competitiveness. In Proceedings of international conference on Central Europe and Tourism Competitiveness 24-26th September 2009, University of Pannonia, Veszprém, Hungary.

Klepers, A. (2010). Administratīvās robežas nozīme vietējā tūrisma veicināšanā. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides Zinātne: Referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. Rīga: Latvijas Universitāte. 122.-126.lpp.

Klepers, A., & Rozite, M. (2009). The Regional Development of Tourism and the Emergence of Clusters in Latvia: The Example of Sigulda. In Folia Geographica 14. 24–37.

Klepers, A., & Rozite, M. (2009). Tourism as a Tool of Sustainable Regional Development and the Importance of Clusters in Latvia: Example of Sigulda & Ventspils (pp. 823–832). In C.A. Brebbia et.al. (Eds.). Sustainable Development 2009. Wessex: WIT Press.

Klepers, A., Rozite, M., & Smalinskis, J. (2009). Spatial Structures of Tourism in the Razna National Park and Planning for Sustainable Development (pp. 43–48). In A. Livina (Ed.). Sustainable Planning Instruments and Biodiversity Conservation. Riga, Valmiera: University of Latvia Press.

Klepers, A. (2009). Museum as Attraction in Destination Marketing – Case Study of the Turaida Museum Reserve in Sigulda. In: Proceedings of Conference „New Dimensions in the Development of Society”, Jelgava: LLU.

Rozite, M., Steina, A.v.d., & Klepers, A. (2009). Development of Jurmala Resort in the Territory of Kemeri National Park – a Test Case for Integrated Sustainable Development. Seaside Tourism 2009. International Conference proceedings. Klaipeda, p.41.-45.

Steina, A.v.d., Rozite, M., & Klepers, A. (2009). The Role of Branding in Tourism Destination Development and Spatial Evidence. A Case Study of Ventspils City. Seaside Tourism 2009. International Conference proceedings. Klaipeda, p.92.-95.

Klepers, A., Rozīte, M., & Steina.v.d., A. (2009). Spatial Processes in Seaside Tourism and their Management – the Case Studies of Kurzeme Peninsula. In Tiltai 2009, 3 (48), 107-115.

Klepers, A., & Rozite, M. (2009). Tūrisma telpisko struktūru veidošanās Latvijā administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides Zinātne: Referātu tēzes. Latvijas Universitātes 67. zinātniskā konference. Rīga: Latvijas Universitāte. 72.-74.lpp.

Rozīte, M., & Klepers, A. (2009). Noteicošie faktori tūrisma uzņēmumu vietas izvēlē Latvijā. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides Zinātne: Referātu tēzes. Latvijas Universitātes 67. zinātniskā konference. Rīga: Latvijas Universitāte. 119.-120.lpp.

Rozite, M., & Klepers, A. (2008). Spatial Structures in Tourism in Latvia, their Creation and Identification [Abstract]. Proceedings of the XXXIst Geographical Congress of 12-15 August 2008. Pp. 252-253.

Lietišķās publikācijas tūrismā

Grīnfelde, I., Klepers, A., Petkēvica, A., & Smaļinskis, J. (2011). Velotūrisma praktiķa un pakalpojumu sniedzēja rokasgrāmata. Vidzemes Tūrisma asociācija. Pieejama iespiestā formātā, lūdzu, rakstiet.

Tūrisma attīstības valsts aģentūra. (2010). Viesmīlības rokasgrāmata. [Divu nodaļu autors]. Izdevums pieejams elektroniski

Klepers A., Kalnačs J. (red.) (2010). Tūrisma maršrutu veidošana. Valmiera: Vidzemes Augstskola. Par tūrisma maršrutu veidošanu – teorija saistīta ar praktiskiem piemēriem (LV).  Ja interesē grāmata – iespiestā formātā, lūdzu, rakstiet.


Atsauce darbu vai tā daļu citēšanas gadījumā atbilstoši zinātniskās ētikas noteikumiem.

Atsauču noformēšanai un akadēmiska rakstura darbu korektai noformēšanai iesaku izmantot plaši lietoto APA (American Psychological Association) stilu.

The Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s